Úvod | Textová verzia | Verejné obstarávanie

Šarišské slávnosti piesní a tancov

Miesto konania: Obec raslavice – prírodný amfteáter, v prípade zlého počasia divadelná sála kultúrneho domu

  • Termín: každoročne, posledný júnový víkend
  • Žáner festivalu: folklórny festival – hudba, spev, tanec, zvykoslovie, prezentácia tradičných remesiel
  • Usporiadateľ: obec Raslavice

Z histórie festivalu:

Prvý ročník Šarišských slávností piesní a tancov (v tom čase ešte Hornošarišských slávností piesní a  tancov) sa konal v  Raslaviciach 21. 9. 1969. Založenie festivalu vychádzalo z dlhoročnej živej tradície Raslavíc ako obce, v ktorej sa zachovávajú a prezentujú ľudové piesne, tance a zvyky (v Raslaviciach bola už v 20. rokoch 20. storočia založená dedinská folklórna skupina – jedna z najstarších na Slovensku). Tento predpoklad bol podporený snahou p. Metoda Kaľavského, vtedajšieho predsedu Okresného výboru Matice Slovenskej, propagátora ľudových tradícií. Od roku 1969 sa slávnosti v Raslaviciach každoročne konali na „mobilnej scéne“. Neustále vzrastajúca kvalita, rozsah a význam festivalu prispeli k tomu, že v roku 1987 bol v Raslaviciach vybudovaný stály prírodný amfteáter, ktorý s niekoľkými úpravami vytvára dôstojné priestory pre slávnosti dodnes.

Počas 45-ročnej tradície festivalu sa na scéne predstavili takmer všetky významné folklórne súbory z celého Slovenska a mnoho zahraničných súborov. Nemenej dôležitú súčasť programu tvoria vystúpenia súborov z okolia Raslavíc, ako aj domáce kolektívy.


Ak sa Vám video nespustí, povoľte flash prvky na tejto stránke, prípadne zvážte inštaláciu/aktualizáciu flash playeru vo Vašom prehliadači.

Súčasnosť festivalu:

Od roku 2008, keď sa konal jubilejný 40. ročník Šarišských slávností piesní a tancov, sa festival usporadúva v trojdňovom formáte. Program sa začína úvodným piatkovým programom usporadúvaným spravidla
v divadelnej sále kultúrneho domu v Raslaviciach.

V rámci programu každoročne vystúpi domáca dedinská folklórna skupina Raslavičan a jeden hosťujúci súbor s celovečerným programom. Festival pokračuje v sobotu rôznymi sprievodnými podujatiami – výstavy v Galérii umenia Horného Šariša v Raslaviciach, divadelnými predstaveniami, prezentáciami ľudových remesiel a podobne. Ďalším vrcholom festivalu býva sobotný večerný program, ktorý tradične otvárajú vystúpenia detských folklórnych súborov, po ktorých vystupujú pozvané hosťujúce kolektívy. Program sa končí neskoro večer a diváci si majú možnosť vychutnať neopakovateľnú atmosféru vystúpení folklórnych festivalov pod hviezdnou oblohou. Program záverečného dňa festivalu – nedele – sa začína slávnostnou svätou omšou v Kostole Narodenia Panny Márie a evanjelickými službami Božími v Kostole Sv. Trojice s účasťou účinkujúcich členov folklórnych súborov. O 13.00 sa začína slávnostný krojovaný sprievod z centra obce do prírodného amfteátru. Samotný galaprogram, v ktorom sa v krátkych blokoch vystrieda spravidla 8 – 10 folklórnych súborov, sólisti speváci a hudobníci, ľudový rozprávač a pod., sa začína o 14.00. K celkovému komplexnému zážitku prispievajú rôzne sprievodné atrakcie – kolotoče, stánky s občerstvením, výrobcovia a predajcovia tradičných remeselných výrobkov.

Za réžiu a dramaturgiu festivalu už niekoľko rokov zodpovedá p. Anton Kontura so svojou dcérou Mgr. Monikou Balážovou.

Ak túžite zažiť kvalitný folklór a stať sa súčasťou zaujímavého folklórneho podujatia, neváhajte a príďte do Raslavíc v posledný júnový víkend.

Pozrite si video ukážku zo slávnosti otvorenú na novej karte.