Úvod | Textová verzia | Verejné obstarávanie

Cykloturistika

Cykloturistika

Mikroregiónom Sekčov – Topľa, ako aj okresom Bardejov prechádzajú viaceré cyklotrasy. V samotnom okrese sa nachádza 40 km značených cykloturistických trás. Okres susedí s turisticky veľmi aktívnou oblasťou na poľskej strane, čo vytvára možnosti na ich vzájomné prepojenie.

 

Page109_11. KARPATSKÁ CYKLOTRASA medzinárodna trasa č. 015 červená

Prešov (Hajtol) – Fintice – Záhradné – Tulčík – Demjata – Raslavice – Osikov – Fričkovce – Hertník – Kľušovská Zábava – Bardejov – Svidník – Dukla (Poľsko) – Čertižné – Habura – Medzilaborce – Svetlice – Hostovice – Pčolinné – Snina – Sninské rybníky – Strihovce – Dúbrava – Ubľa – Maly Bereznyj (Ukrajina)

 • Celková dĺžka: cca 128 km
 • Náročnosť: šport
 • Zjazdnosť: cestné bicykle

Charakter:

Vedie podhorím Čergova, Odavskou Vrchovinou, Nízkymi Beskydami a podhorím Vihorlatu po štátnych cestách II., III. a miestami aj I. triedy.

Cyklotrasa je vyznačená od križovatky mestskej časti Prešova Nižná Šebastová (Hajtol) cez Fintice, odkiaľ stúpa do Fintickeho sedla, ďalej klesá do obce Záhradné, tu odbočuje vpravo do Tulčíka, kde sa otáča na sever a pokračuje po poľnej ceste do Demjaty. Odtiaľ pokračuje po miestnych komunikáciách do Raslavíc, kde odbočuje na Osikov a stúpa do Fričkoviec a Hertníka, odkiaľ klesá cez Kľušovskú Zábavu do Bardejova. Pred koncom mesta odbočuje vpravo do Bardejovskej Novej Vsi a míňa tým známe Bardejovské Kúpele. Ďalej pokračuje cez Andrejovú do Šarišského Čierneho, kde odbočuje na Cigľu a cez Dubovú sa pred Vyšným Orlíkom dostáva na cestu I. tr., po ktorej pokračuje cez Nižný Orlík do Svidníka, kde sa v minulosti robili pokusy s ťažbou zlata. Zo Svidníka trasa pokračuje smerom na Duklu, ale pred Ladomírovou odbočuje do Údolia smrti, v ktorom pokračuje cez Kapišovú a Nižnú Pisanú do Vyšnej Pisanej. V tejto oblasti sa počas 2. svetovej vojny odohrávali najťažšie boje po prechode Duklianskeho priesmyku počas Karpatsko-duklianskej operácie. V prírode je expozícia s mnohými kusmi bojovej techniky. Z Vyšnej Pisanej pokračuje trasa po poľnej ceste do Medvedieho, Krajnej Bystrej a v Nižnom Komárniku sa dostáva na miestnu komunikáciu, po ktorej pokračuje na hraničný priechod v Duklianskom priesmyku. Po prekročení poľskej hranice trasa pokračuje cez mesto Dukla a obec Bobrka, kde je múzeum nafového priemyslu, ďalej pokračuje do mesta Krosno. Tu sa otáča a smeruje späť na Slovensko cez kúpeľné mestečko Rymanov Zdroj na hraničný priechod v Čertižnom, odkiaľ trasa klesá cez Haburu a Borov do Medzilaboriec. Odtiaľ pokračuje zvlneným terénom cez Ňagov, Čabalovce a Výravu do Svetlíc, pokračuje cez Nižnú Jablonku do Hostovíc, z ktorých klesá cez Pčolinné do Sniny. Z nej trasa vedie na Sninské Rybníky a stúpa ďalej do Vihorlatu k Umartému, kde pokračuje po bývalej trati železničky k Strihovcu, cez ktorý klesá do Šmigovca a Dúbravy. Odtiaľ ide po št. ceste II. triedy do Uble, kde je pri kostole rázcestie so zelenou cyklotrasou Zelený bicykel. Spolu s ňou pokračuje na hraničný prechod na Ukrajinu Ubľa – Malyj Bereznyj, kde opúšťa naše územie. Na ukrajinskej strane je sporadicky značená cez Velikyj Bereznyj, Siľ, Kostrinu a Vyšku do obce Ljuta.
Zdroj: http://cyklotrasy.luho.sk/subory/cyklotrasy_menu2.fles/popis_ cyklotras/cervena_k.htm

 

2. Čergovská trasa: Demjata – Šiba (dĺžka cca 18 km) 

Demjata – Raslavice – Osikov – Fričkovce – Hertník – Šiba

Raslavice: každoročné folklórne slávnosti, kultúrne pamiatky (najmä kostol z 13. storočia s možnosťou vyhliadky z jeho veže), široké možnosti občerstvenia, celoročná prevádzka krytého bazéna
Fričkovce:  možnosť odbočky na Čergovské sedlo (chata Čergov), možnosť pokračovať po hrebeni Čergova (iba horský bicykel)
Hertník:  opevnený kaštieľ – možnosť odbočky na Tročany (drevená cerkev)
Šiba:  možnosť pokračovať do Hervartova (drevený kostolík)

Zdroj: http://www.svidnik.sk/data/fles/datanas/fles_ext/horny_saris/leto_cyklo.htm

 

3. Cyklotrasa horným šarišom

Prešov – parkovisko ŽSR – Prešov – Za Kalváriou – Prešov – sídlisko II. (255 m n. m.) – Prešov – Šidlovec – Veľký Šariš (269 m n. m.) – Šarišské Michaľany – Sabinov (324 m n. m.) – Pečovská Nová Ves – Lipany – Kamenica – Lipany – Ľubotín – Plaveč – Orlov – Čirč, colnica – Ruská Voľa – Obručné – Lenártov – Maľcov – Gerlachov – Tarnov – Rokytov – Mokroluh – Bardejov – Bardejovská Zábava – Kľušovská Zábava – Kľušov – Kobyly – Raslavice – Demjata – Tulčík – Kapušany – Hajtol, odbočka na Fintice – Prešov, parkovisko ŽSR

 • Dĺžka/čas: cca 130 km/7 – 8 hod. Profl trasy – Prevýšenie: 360 m
 • Obťažnosť: 5
 • Celkom nastúpaných: 640 m
 • Stúpanie na trase: 56 %
 • Poznámka: Dolinami Torysy, Popradu a Tople

 

Page110_14. Cyklotrasa Ondavskou vrchovinou

Prešov, parkovisko ŽSR – Hajtol, odbočka na Fintice – Kapušany – Lipníky – Chmeľov, zas. SAD – Kračúnovce – Giraltovce – Soboš – Okrúhle – Radomá – Šarišský Štiavnik – Rakovčík, zas. SAD – odbočka na Mestisko – Mestisko – Svidník – Nižný Orlík – Vyšný Orlík – Nižný Mirošov – Vyšný Mirošov – Hutka – Nižná Polianka – Smilno – Zborov – Dlhá Lúka – do Bardejovských Kúpeľov – Bardejovské Kúpele – do Bardejovských Kúpeľov – Bardejov – Bardejovská Zábava – Kľušovská Zábava – Kľušov – Kobyly – Raslavice – Demjata – Tulčík – Kapušany – Hajtol, odbočka na Fintice – Prešov, parkovisko ŽSR

 • Dĺžka/čas: cca 135 km/7 – 9 hod.
 • Profl trasy – Prevýšenie: 247 m Obťažnosť: 4
 • Celkom nastúpaných: 745 m Stúpanie na trase: 68 %
 • Poznámka: … až k poľským hraniciam

Zdroj: http://www.mojeslovensko.sk/saris-cyklotrasy

 

Page111_15. Cyklotrasa Bardejov – Raslavice – Marhaň

Z Centra vyraziť po Ulici kpt. Nálepku a ďalej po Mičkovej na Bardejovskú Zábavu. Za Bardejovskou Zábavou sa držať vľavo na hlavnej smerom na Kľušov a pokračovať priamo na Kobyly, Janovce a Raslavice. V Raslaviciach (cca 18,5 km) zabočiť doľava na Nižné Raslavice a pokračovať po hlavnej na Abrahámovce. Tam sa držať vpravo na Budovany. V Budovanoch na križovatke doľava na Koprivnicu a pokračovať rovno na Marhaň. V Marhani doľava a na konci dediny (cca 31,8 km) doľava na Harhaj a odtiaľ ďalej na Porúbku, Nemcovce a Kučín. Za Kučínom (cca 39,7 km) zabočiť doľava na Kurimu a Dubinné a pokračovať ďalej okolo Poliakoviec na Hrabovec. Ďalej okolo Komárova pokračovať priamo po Giraltovskej na Bardejovskú Novú Ves a ďalej po Priemyselnej, Duklianskej a Slovenskej do centra Bardejova.

 • Dĺžka: 59 km
 • Nastúpaných: 280 m
 • Povrch: spevnená cesta
 • Kategória: Racing bike

 

Page111_26. Cyklotrasa Bardejov – Kružlov – Richvald – Hervartov 

Z centra vyraziť po Štefánikovej smerom na Mníchovský Potok, Mokroluh, Rakytov a Tarnov. Pokračovať akoby na Gerlachov a pred Gerlachovom (cca 12 km) zabočiť doľava na Kružlov, Krivé a Richvald. Pokračovať ďalej na Hervantov a Šibu, kde zabočiť vľavo na Kľušov a Kľušovskú zábavu. Neodbočiť na Kľušov, prejsť po okraji Kľušovskej Zábavy a pokračovať priamo na Bardejovskú Zábavu a ďalej po Mičkovej až do Bardejova. Trasa vedie po stredne a menej frekventovaných cestách a je vhodná aj pre cestné bicykle.

 • Dĺžka: 34 km
 • Kopcovitosť: ***
 • Náročnosť: ***
 • Povrch: asfalt, cesty

Zdroj: http://www.bikermania.sk/Mapy/BardejovRaslavice.php

V okrese Bardejov sa nachádza 40 km značených cykloturistických trás. Na okres s takýmto potenciálom je to skutočne málo, a to aj vzhľadom na fakt, že ide o časť diaľkovej cyklomagistrály Karpatská cyklistická cesta. Okres susedí s turisticky veľmi atraktívnou oblasťou na poľskej strane, a preto potenciál vidíme najmä v riešení a realizácii cezhraničných cykloturistických trás. Bardejov a najmä jeho časť Bardejovské kúpele sú najmä kúpeľným strediskom a lokalitou vyhľadávanou pre hodnotu poznávacej turistiky.

Okres má možnoť ponúknuť oveľa viac a pozvať návštevníkov aj do menej známých zákutí okresu. Tými sú zrúcaniny hradu Makovica – Zborov, unikátne Jurkovičove pamätníky z 1. svetovej vojny na hranici s Poľskom či začínajúca konská turistika. Bardejov má priestor na zlepšenie svojej ponuky voči aktívnemu turistovi.

 

Page112_37. Karpatská cyklistická cesta z Bardejova do Prešova

Page112_2Z Bardejova prechádzame cestou s hustejšou automobilovou dopravou cez Kľušovskú Zábavu do obce Šiba. Zo Šiby potom do Hertníka, ďalej Fričkovce a Osikov a postupne klesáme do obce Raslavice. Pred Demjatou odbočíme z hlavnej na spevnenú cestu a za Demjatou prejdeme ponad potok Sekčov cez drevenú lávku. Odtiaľto trasa pokračuje po starej poľnej ceste. V nepriaznivom počasí môžeme úsek medzi Demjatou a Tulčíkom prejsť aj po hlavnej ceste smerom do Prešova. V obci Tulčík sa môžeme občerstviť vodou z minerálneho prameňa. Z Tulčíka odbočujeme na Záhradné a dostaneme sa až na Fintické sedlo, z ktorého je pekný výhľad na Čergovské vrchy a Kapušiansky hrad. Zo sedla zídeme do Fintíc, potom do Nižnej Šebastovej až do centra Prešova.

 

Page112_48. Šarišská cyklomagistrála zo Sabinova do Bardejova

Page112_1Dĺžka trasy: 35 km.
Trasa sa začína v Bardejove, pokračujeme cez Ulicu Komenského stúpaním po štátnej ceste č. III/54526 na Bardejovský Mihaľov. Z Bardejovského Mihaľova klesáme po poľnej ceste na asfaltovú cestu, kde odbočíme vľavo na Kľušovskú Zábavu. Po asi 2 km odbočíme vpravo na Hertník a po prejazde obcou smerujeme na sedlo Čergov, cez Ostrý kameň na vrchol Lysej a zelenou turistickou značkou schádzame do rekreačného strediska Drienica-Lysá. Pokračujeme k hlavnej ceste a po odbočení vľavo smerujeme do Sabinova.

 

Page113_39. Cyklotrasa okolo Tople

Page113_2Dĺžka trasy: 54 km
Trasa sa začína v Bardejovskej Novej Vsi. Dolu prúdom Tople minieme po ľavej ruke chránené nálezisko Slatina pod Lieskovcom a odbočíme vľavo do Beloveže. Za obcou nás čaká krátke prudké stúpanie a následný zjazd do Hažlína. Súbežne s potokom Hažlinka klesáme cez Ortuťovú a Sašovú na rázcestie v Dubinnom. (Stúpanie na Hažlín možno priamo obísť z Bardejovskej Novej Vsi do Dubinného). Cez Kurimu a Kučín pokračujeme do Marhane. Tu odbočíme vpravo, prejdeme cez Topľu a pred Koprivnicou odbočíme vpravo. Odtiaľto nás čaká sústavné stúpanie cez Kochanovce až do Vyšnej Vole. Odtiaľto už klesáme cez Lukavicu do Bardejova.

 

10. Hraničná cyklotrasa

Page113_1Celková dĺžka trasy je 70,5 km, ale dá sa ísť aj cez Poľské územie a tým sa ešte predĺži. Trasa vedie z Bardejova cez Zborov, Stebník, Kurov, Livov, Krivé, Mihaľov a späť do Bardejova. Vyrážame z Bardejova a cez Tehelňu a cez les sa dostaneme do Bardejovských Kúpeľov. Odtiaľ sa opäť cez les cestou cez Stebnícku Maguru dostaneme do Zborova, pokračujeme smerom na Stebník, 3 km za obcou odbočujeme doľava na Hutisko a pokračujeme ďalej na štátnu hranicu. Po hranici prejdeme až po Kurovské sedlo (Štátna hranica pri Hutisku – Štátna hranica pri Kurove: 10 km len odhadom). Z Kurovského sedla ideme dole na rázcestie a odbočujeme doprava po ceste I/77 a pred obcou Malcov odbočujeme doľava do Lukova. Tu si môžeme pozrieť gréckokatolícky drevený kostolík sv. Kozmu a Damiána, ktorý bol postavený v rokoch 1708 – 1709. Vraciame sa späť po ceste, ktorou sme prišli, a v obci Kružlov odbočujeme doprava a pokračujeme až do Krivého, kde je ďalší gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z roku 1826. Pokračujeme ďalej až do Hervartova, kde sa nachádza jediný rímskokatolícky drevený kostolík sv. Františka z Assisi. Je to zároveň najstarší drevený kostolík v okolí Bardejova, ktorý je datovaný približne do roku 1500. Späť do Bardejova môžeme ísť po ceste I/77 alebo cez Mihaľov s vyhliadkou na mesto.Táto trasa sa dá ešte predĺžiť prejdením cez hranicu do Poľska pri Hutisku do Blechnarka, potom do Wysowa, cez Tylicz a späť na Kurovské sedlo. Z Tylicza sa tiež dá zájsť až do najznámejšieho poľského kúpeľného strediska Krynica. Tu máte široké možnosti relaxu i ochutnania miestnych poľských špecialít.

 

11. Raslavická cyklotrasa

Page114_2Dĺžka trasy: 63,5 km
Trasa vedie cez Bardejov, Kobyly, Tročany, Raslavice, Abrahámovce, Marhaň, Porúbku, Kučín, Kožany, Kurimu, Dubinné a späť do Bardejova. Vyrážame z Bardejova smerom do Prešova po ceste II/545 cez obce Kľušov a Kobyly. Na rázcestí pri obci Janovce odbočujeme doľava do obce Tročany, kde si môžeme pozrieť gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša Evanjelistu, ktorý bol postavený v roku 1739. Vraciame sa späť na rázcestie a odbočujeme doľava opäť na cestu II/545 do rázovitej obce Raslavice s nádhernou galériou a bohatými možnosťami občerstvenia. Pri obecnom úrade odbočujeme z cesty II/545 doľava cez Abrahámovce a Koprivnicu do Marhane a ďalej do Kučína a Kožian. V Kožanoch je drevený kostolík Stretnutia Pána so Simeonom pochádzajúci z roku 1698. Po obhliadke kostolíka pokračujeme späť na rázcestie pri obci Kučín a odbočujeme doprava do obce Kurima, kde môžeme navštíviť kaštieľ. V ďalšej obci Dubinné je sedemstoročný dub a zároveň možnosť kúpania sa a rybolovu v blízkom rybníku.

 

12. Čergovská cyklotrasa

Page114_1Dĺžka trasy: 35,5 km
Trasa vedie z Bardejova cez Kružlov, Krivé, Richvald a Hervartov späť do Bardejova. Vyrážame smerom na Starú Ľubovňu po ceste I/77 a v obci Kružlov odbočujeme doprava smerom na Krivé. V tejto obci je gréckokatolícky drevený kostolík sv. Lukáša z roku 1826. Pokračujeme ďalej cez obec Richvald a po ôsmich kilometroch odbočujeme doprava na obce Hervartov, kde je jediný rímskokatolícky drevený kostolík sv. Františka z Assisi. Pochádza približne z roku 1500 a je najstarší zo všetkých kostolíkov nachádzajúcich sa v okolí Bardejova. V roku 2008 bol zapísaný do Zoznamu svetového prírodného a kultúrneho dedičstva UNESCO. Hneď pred kostolíkom sa nachádza informačné centrum s možnosťou občerstvenia a získania informácií o obci a okolí. Z Hervartova sa vraciame späť na rázcestie a odbočujeme doprava smerom na cestu II/545do Bardejova. Náročnejšia cesta vedie cez Bardejovský Mihaľov s vyhliadkou na mesto Bardejov od hotela Bellevue. Dĺžka trasy sa týmto veľmi nezmení, ale je fyzicky podstatne náročnejšia (vyznačená svetlomodrou farbou) pre náročné stúpanie do miestnej časti Bardejovský Mihaľov.

Zdroj: http://www.bardejov.sk/mesto/turizmus/kam-na-vylet

 

Cyklotrasy za drevenými kostolíkmi v okolí

Bardejov – Kružlov – Krivé – Richvald – Hervartov – Bardejov

Krivé 1923

Krivé 1923

Trasa meria cca 40km. Smerujeme z Bardejova po štátnej ceste č.I/77 na Starú Ľubovňu. V Kružlove odbočíme na Krivé, kde môžeme urobiť zastávku a pozrieť si drevený chrám východného obradu sv. Lukáša z roku 1826, ktorý sa nachádza na západnej strane nad obcou. Trojpriestorová sakrálna stavba je na kamennej podmurovke, ošindľovaná a upravená v 20. storočí. Pokračujeme po štátnej ceste nádhernou prírodou v smere na Hervartov. Tu môžeme urobiť ďalšiu zastávku a urobiť prehliadku gotického Kostola sv. Františka z Assisi postaveného okolo roku 1500, ktorý je jedným z najstarších drevených kostolov tohto typu na Slovensku a od r. 2008 je zapísaný aj do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO. Výtvarne a esteticky pôsobivé sú interiérové gotické nástenné maľby, kde sú znázornené napr. výjavy: Adam a Eva v raji, súboj sv. Juraja s drakom. Súčasťou interiéru je oltár Panny Márie, sv. Kataríny Alexandrijskej a sv. Barbory (1460 – 1470). Zaujímavé sú nástenné maľby sv. Jána Krstiteľa a sv. Pavla Apoštola. Medzi obrazmi je Posledná večera (1653) a Tabuľový obraz sv. Františka z Assisi, sv. Krištofa a sv. Kataríny Sienskej (1460 – 1470). Tento drevený kostol patrí medzi najvzácnejšie sakrálne stavby na území Slovenska. Z Hervartova pokračujeme poslednou etapou do Bardejova.

 

Bardejov – Tročany – Raslavice – Abrahámovce – Marhaň – Porúbka – Kučín – Kožany – Kurima – Dubinné – Bardejov

Kožany 1923

Kožany 1923

Trasa sa začína v Bardejove po štátnej ceste č.II/545 smerom na Prešov. Na trase po 17 km je možná prehliadka dreveného kostolíka východného obradu sv. Lukáša Evanjelistu postaveného v roku 1739 v Tročanoch, ktorý sa nachádza priamo v obci na rovnom teréne. Trojpriestorová zrubová konštrukcia je postavená na nízkej kamennej podmu rovke a je pokrytá drevenými šindľami. V interiéri sa nachádzajú ikony zo 17. – 19. storočia (napr. Ukrižovanie, 1634, sv. Michal, 17. storočie, sv. Lukáš Evanjelista, 1638, Spasiteľ s nebeskými silami, 17. storočie) a drevený polychrómovaný svietnik z 18. storočia. Pokračujeme cez Raslavice a Buclovany smerujeme do Marhane, kde sa napojíme na štátnu cestu č.III/5565. V Kožanoch sa nachádza drevený chrám východného obradu Stretnutia Pána so Simeonom postavený v 17. storočí. Drevený kostol stojí na kamennej podmurovke a je prikrytý šindľovou strechou. V interiéri sú ojedinelé vzácne nástenné maľby z 18. storočia, ktoré vytvárajú nádhernú fgurálnu kompozíciu a výrazne esteticky dopĺňajú celkovú atmosféru kostolíka. Kráľovské dvere ikonostasu sú z konca 17. storočia. Vo veži kostola sa nachádza gotický zvon z roku 1406. Z Kožian smerujeme na Bardejov údolím rieky Topľa do Kurimy, ktorá bola v minulosti poddanským mestečkom. V roku 1415 získala jarmočné právo. V chotári sa kedysi dolovalo aj zlato. Obyvateľstvo sa zaoberalo prevažne remeselníctvom. V 18. storočí tu bola v prevádzke skláreň..V Dubinnom môžeme vidieť sedemstoročný dub s obvodom 13 m a zároveň využiť možnosť kúpania a rybolovu v blízkej vodnej nádrži.

Zdroj: http://www. bardejov.sk/mesto/turizmus/kam-na-vylet